OM FÖRENINGEN

Viktig information


En gång om året betalar
alla medlemmar en avgift.

Avgiften är 100 kr för enskild.


Betala kan man göra genom
Bankgiro: 5098-8385


Man kan också betala med Swish
på mobilnummer: 123 349 13 54


För att vi ska veta vilka ni är skriver ni också dit namn, adress inklusive postnummer, stad,

e-post och/eller telefon/mobilnummer.


Med samma Swishnummer kan
man betala mat och inträde
på våra medlemsträffar.


Dryck betalas till krögaren med bankkort eller kontanter.


Med glädjespridande hälsningar
samt ett innerligt välkomna!

I SAMVERKAN MED

MED STÖD FRÅN

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

KONTAKTA MIKOSÄLLSKAPET

info@mikosallskapet.se


BILDER


Om man klickar på bilderna, i våra bildgallerier, öppnas stora bildspel ni kan bläddra bland. Vi jobbar på för att, så fort tid gives, lägga in fler bilder från tidigare evenemang.

 

Föreningen

 

Mikosällskapet bildades 2006. Sällskapet har fått sitt namn efter Clownen Miko, som gick omkring i Folkets park med sitt positiv och skojade med både barn och vuxna.

 

Sedan vi bildades har vi fått igenom att Malmö Stad varje år utnämner en malmöbo till Årets Glädjespridare för att hedra Clownen Miko´s minne. Vi samlade in pengar för att rädda Mikos positiv kvar i Malmö, så att det kan visas på Teatermuseet Scen och manège. Vi hjälpte till att ordna en Clownfestival i Folkets park för barnfamiljerna under augusti under nio år. Vi har färdigställt boken om Göte Forsberg "Clownen Miko" Vi har också lyckats ordna pengar till statyn av Miko som numera "sitter" i Malmö Folkets park.

 

Mikosällskapet har festliga medlemsträffar flera gånger om året. Inför framtiden jobbar vi nu med att utöka programmet för medlemmarna med fler studiebesök, filmvisningar, samtal, föreställniinngar, föreläsningar och fester mm.

 

 

 

Styrelsen 2020

 

Ledamöter:

 

Ordförande:

Lasse Flygare

Hemsida
 & Facebooksida

 

Kassör:

PG Röjner

 

Sekreterare:

Birgit Hansson

 

Medlemsträffar

& Kulturevenemang

:

Hanne Hjerrild Lundström


Suppleanter:

Jessica Hultzén

Cornelia Röjner


Revisor:

Bo Bergman

 

Revisorssuppleant:

Vakant


Valberedning:

Anki Fransson 

Arbetsordning inom Mikosällskapets styrelse


 

Ordförande


Leder föreningens möten, för föreningens talan, bevakar tillsammans med sekreteraren att fattade beslut verkställs, bevakar tillsammans med kassören föreningens ekonomiska intressen, ansvarar tillsammans med kassör och sekreterare för bidragsansökningar, är föreningens ena firmatecknare, upprättar tillsammans med sekreteraren dagordning inför möten.HemsidaFacebooksida

 

Sekreteraren


För protokoll vid föreningens möten, arkiverar protokoll och årsmöteshandlingar med mera, svarar för föreningens utskick, sköter medlemsregistret, gör förslag till verksamhetsberättelse, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och kassör, kallar till styrelsemöten, gör dagordning tillsammans med ordförande. 

Kassör 


Är firmatecknare, sköter bokföringen, tar hand om in- och utbetalningar, ansvarar för lotterier, gör förslag till budget och ekonomisk berättelse inför årsmöte, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och sekreterare, sköter föreningens försäkringsfrågor. 

Övriga styrelseledamöter 
kan av styrelsen få diverse specialuppdrag och är i övrigt med och lägger förslag och fattar beslut.

 

MedlemsträffarKulturevenemang 

 

 

Hedersmedlemmar:

 

Kjell Arne Landgren

Ulf Mörling

Kicki Malm

Carl Bertil Widell

Hanne Hjerrild Lundström

Rune Nilsson

Birgitta Engfeldt