I begynnelsen var...

Viktig information


En gång om året betalar
alla medlemmar en avgift.

Avgiften är 100 kr för enskild.


Betala kan man göra genom
Bankgiro: 5098-8385


Man kan också betala med Swish
på mobilnummer: 123 349 13 54


För att vi ska veta vilka ni är skriver ni också dit namn, adress inklusive postnummer, stad,

e-post och/eller telefon/mobilnummer.


Med samma Swishnummer kan
man betala mat och inträde
på våra medlemsträffar.


Dryck betalas till krögaren med bankkort eller kontanter.


Med glädjespridande hälsningar
samt ett innerligt välkomna!

I SAMVERKAN MED

MED STÖD FRÅN

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

KONTAKTA MIKOSÄLLSKAPET

info@mikosallskapet.se


BILDER


Om man klickar på bilderna, i våra bildgallerier, öppnas stora bildspel ni kan bläddra bland. Vi jobbar på för att, så fort tid gives, lägga in fler bilder från tidigare evenemang.

HÄR HITTAR DU MER OM HUR ALLT

BÖRJADE OCH VAD SOM HÄNDE SENGöte ”Clownen Miko” Forsberg berättade i Radio Malmöhus om denna otroliga tisdag den 7 mars 1995, då det plötsligt bar i väg med häst och vagn, följd av en tät skara barn  och vuxna med röda näsor genom Limhamn med en trumslagare i täten. Trafiken hade omdirigerats av Limhamns-stationens poliser, som utan tvekan hörde till Clownen Miko´s närmaste vänkrets. Till sist hade triumfvagnen hamnat framför restaurang Cutty Sark på Linnégatan. Göte fördes på röda mattan över trottoaren, genom den hurrande människ-ohopen, och in genom en blomsterprydd äreport, uppförd av den kunnige byggmästare som gick under namnet ”Den Väldige” i Gunnar Bernstrups bok Vattenhålet. Där väntade representanter för Bohus Gille, Visans Vänner, ABF och TSO.


Kyrkoherde Ingemar Simonsson gratulerade för Hyllie  ”Den väldige” alias Leif Werngren under äreporten.församling och kyrkoherde Tommy Svensson för Limhamns församling. Kjell-Arne Landgren, dåvarande ordförande i kommun-fullmäktige, höll tal och överlämnade Malmö stads förtjänstmedalj i guld. Kjell Hansson, dåvarande ordförande i kulturstödsnämnden, lovade att senare, vid en högtidlig sammankomst i Malmö Rådhus, skulle ett alldeles speciellt kultur-stipendium om tio tusen kronor utdelas. Kända Malmöartister uppträdde, som till exempel Gunnar Bernstrup, Tommy Juth, Lennart Strand, Ulla och Mikael Neumann. Cirkusdirektören Trolle Rhodin var där, liksom många clowner.


En barnkör från Unga Örnar sjöng Gratulation genom Trolle Rohdinen specialkomponerad visa, grannar och bekanta bildade kö. Restaurangens våningar var denna dag helt ägnade åt uppvakt-ningen av den blomsterkransade clownen som vänligt men bestämt trycktes ned i en bekväm

stol där han i timtal fick mottaga medborgarnas hyllningar och en av vännerna ihopskrapad, enorm ”tiotusenkronorscheck” – konstfärdigt utformad av Gunnar Bernstrup, som stod i spetsen för den hemlighetsfulla födelsedagskommittén. Han hade kontaktat varenda kotte som kände Miko, i en omkrets som även omfattade London.

- Jag brukar vara pratsam, men det finns tillfällen då man inte finner ord, sa jubilaren matt, när allt var över.


”Nu har du slagit rekord som Sveriges äldsta clown, nu är det världsrekordet som gäller”,skrev en gratulerande gycklarkompis. Charlie Rivel uppträdde tills han var 86 år. Så närsom på ett år höll Miko faktiskt på att slå det rekordet.


”Ett hejdundrande kalas” , skrev Arbetet dagen efter. ”Clownernas clown 80 år”, stod det i Skånska Dagbladet, ”Vilken cirkus när Miko firade 80 år!”, utbrast Sydsvenskan.

   

Kjell-Arne Landgrens tal i Rådhuset:

”Den spanske konstnären Salvador Dali har sagt: Det finns många människor, i grunden narrar, som uppför sig som om de vore kloka, varför skulle då inte en klok människa får uppföra sig som en narr?

  Jag hälsar välkommen till Clownen Miko, Göte Forsberg, naturaliserad malmöbo, eller rättare sagt limhamnare. I ungdomen var Göte akrobat och hann också prova på det hårda livet som sjöman och hamnarbetare. Senare tog barnasinnet och ärligheten – två av clownernas främsta adelsmärken – över och sedan dess har Göte varit sin konst trogen. Flera generationer malmöbor har Clownen Miko oförglömligt förankrad i sina barndomsminnen.

  Men Göte har också andra sidor. Han älskar sin Ferlin och har en folkbildargärning att visa fram. I många år har han varit lärare i engelska på ABF. Göte Forsberg är ett föredöme för alla som försöker sprida meningsfull glädje. Det är en ära för mig att få överlämna ett av stadens kulturstipendier i Rådhuset till dig.”En månad senare utsattes Göte för den andra stora överraskningen. Den 18 juni hade Unga Örnar utlyst Mikodagen i Folkets park. Tillsammans med Barnens scen hade ett nytt triumftåg organiserats. Ett myller av clownsminkade barn jublade när Miko äntrade vagnen bakom den snälla åsnan, som utan knot drog honom genom parken. Dåvarande kulturkommunalrådet Anna Brandoné höll tal på stamlokuset Far i hatten och sedan gick färden vidare till Barnens scen där hyllningarna fortsatte medan tårarna plöjde ränder längs festföremålets vitsminkade kinder.


Till Götes ära instiftades ”Mikos Kultur- och Vänskapsfond av Barnens scen med syfte att stimulera ungdomars kulturskapande inom

cirkus och scenkonst genom att årligen dela ut

ett stipendium. Enligt den dåvarande ordföranden Håkan Larsson fick man bidrag till fonden från organisationer, som t ex Unga Örnar och ABF, samt från privatpersoner. Det första stipendiet delades ut till den musikbegåvade unga Malmö-flickan Sarah Hasselskog på nästa Mikodag den

15 juni 1996.


Teatermuseet Scen- och Manegekonst delar varje år ut ett hedersomnämnande. 2004 förärades det ”Malmöbarnens egen clown”.  Året efter firades Miko´s 90-årsdag med pompa och clownuppträdanden just på Teatermuseet, där han redan hade en egen hörna med positiv och fotografier. Clownronden skänkte födelsedags-barnet en gyllene clownnäsa, som numera också kan skådas på museet.


Uppvaktningen på 90-årsdagen blev nästan lika mäktig som festen på Cutty Sark tio år tidigare. Clownen Ruben kom från Ulvön utanför Härnösand  bara för att uppföra ett speciellt nummer för sin vän. I övrigt var Teatermuseets lokaler på Kalendegatan i Malmö smockfulla av vänner och bekanta.  Att Göte var trött kunde ingen missta sig på. Men att han hade ont höll han för sig själv. Det låg i den bohuslänska Forsbergsläkten att aldrig klaga. Ett halvår senare fanns inte längre Clownen Miko.


Efter Miko´s död den 8 september 2005 hade det konstaterats att det inte längre fanns pengar i Kultur- och Vänskapsfonden, varken till stipendier eller teckningstävlingar. Därför ombads de som ville hedra Miko på begravningen att sätta in en summa till en ny fond. Pengar kom in och räddade stipendieutdelningen åtminstone det året.


I mars 2006 bildades Mikokommittén av Gunnar Bernstrup, Hanne Hjerrild Lundström, Lars Lundström, Lennart Holmgren, Calle Widell och Birgitta Engfeldt, sedan journalisten Ulf Mörling (också känd som trollkarlen El Globo) hade föreslagit att ett pris till Årets glädjespridare skulle delas ut varje år av Malmö stad.


Mikokommittén kontaktade kulturnämnden och diskussionerna slutade med att Kjell-Arne Landgren lämnade in en motion med följande lydelse:


”Priset skall utdelas till en person som i Clownen Mikos anda bjudit på sig själv och med humor, värme och medmänsklighet utan begränsningar för vare sig ålder, ursprung eller samhällelig status, bidragit eller bidrar till att göra Malmö till en öppnare, mjukare och vänligare stad.”

Den 31 maj 2006 tog kommunfullmäktige i Malmö upp motionen för beslut. Motionen bifölls med acklamation. Man beslöt att alla malmöbor skulle kunna lämna in förslag på pristagare. Calle Widell ombads att skapa en statyett i brons av Clownen Miko med sitt positiv. Statyetten skulle delas ut tillsammans med en prissumma till den person som utnämndes till Årets glädjespridare. Så har det blivit. Mikodagen består fortfarande.


Mikokommittén ombildades till en ideell förening och bytte namn till Mikosällskapet. Varje år i augusti arrangerades tillsammans med Barnens scen i Folkets park en Clownfestival, då också priset till Årets glädjespridare delades ut.

År 2007 överlät Birgitta Engfeldt med varm hand ordförandeklubban till Nils Yngvesson, före detta kommunstyrelsens ordförande. Efter två år lämnade Nils Yngvesson i sin tur över klubban till Kjell Hansson, som tidigare varit verksam vid Malmö stads kulturförvaltning. Som i sin tur lämnad över klubban till Lasse Flygare. Därefter togs den över av Conny Pettersson. Numera är Lasse Flygare tillbaks som ordförande.


Protokoll, onsdag den 31 maj kl 13.00

§ 146 
Som motion upptagen framställning om inrättande av en utmärkelse som ”Årets glädjespridare” till minne av Clownen Miko 

Ordförande Kjell-Arne Landgren (s) har som motion upptagit framställning om inrättande av en utmärkelse som ”Årets glädjespridare” till minne av Clownen Miko. 

Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande. I yttrandet, vari hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, avges förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet (Bihang nr 91). 

I ärendet yttrar sig Kjell-Arne Landgren, Christer Brandt och Anneli Philipson. 

Christer Brandt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning enligt kommunstyrelsens förslag att med bifall till motionen uppdra åt representationskommittén att svara för utdelning av utmärkelsen ”Årets glädjespridare” i enlighet med upprättade stadgar och vad som i övrigt anförts i ärendet beträffande urvalsprocess och kostnadsansvar.


Mikosällskapet

”Alla Malmöbor kommer att kunna skicka in förslag på någon som i Mikos anda har bjudit på sig själv, och med humor, värme och mänsklighet bidragit till att göra Malmö till en öppnare, mjukare och vänligare stad.”

ur motion till kommunfullmäktige i Malmö 2006